Tłumaczenia techniczne ? skrupulatność i weryfikacja przekładów

tłumaczenia prawnePraca tłumacza jest niezwykle pasjonująca i ciekawa, zwłaszcza dla kogoś, kogo fascynują zagadnienia szeroko pojętej lingwistyki. Aby nim zostać kandydaci zdają dziesiątki skomplikowanych testów i egzaminów, przechodzą skomplikowaną selekcję i walczą o to, aby zdobyć zatrudnienie w najlepszych biurach tłumaczeniowych. Wielu z nich musi wyróżniać się nie tylko doskonałą znajomością języka obcego, ale i własnego, ojczystego, umiejętnością koncentrowania swojej uwagi i nie rozpraszania się w trakcie pracy, dokonywania translacji w niezwykle trudnych i stresujących warunkach oraz lekkim piórem ? w przypadku dokonywania tłumaczeń pisemnych.

Coraz prężniejszy rozwój branż przemysłowych sprawił, że wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających nie tylko doskonałe przygotowanie lingwistyczne, ale i techniczne. Ze względu na to, że przedsiębiorcy zlecają biurom translatorskim sporządzanie tłumaczeń prospektów reklamowych, instrukcji obsługi czy specyfikacji maszyn, od osób w nich zatrudnionych oczekuje się dodatkowego wykształcenia ekonomicznego, budowlanego, prawniczego czy informatycznego. Tłumaczenia techniczne ? bo o nich mowa ? zaliczane są do tłumaczeń specjalistycznych obejmujących m.in. przekłady tekstów technicznych, medycznych, ekonomicznych, handlowych czy biznesowych.

Tłumaczenia techniczne różnią się znacznie od tłumaczeń ogólnych, które nie wymagają od tłumacza znajomości terminologii branżowej czy prawnej. Tłumaczenia specjalistyczne to w znacznej mierze teksty wymagające znajomości terminów i zwrotów na poziomie szkoły wyższej danej specjalności, a także teksty z rzadkich dziedzin kultury, nauki, techniki czy posiadające dużą zawartość elementów gwary, dialektu, żargonu środowiskowego, skrótów, archaizmów czy zwrotów reklamowych ze sloganów i reklam. Od tłumacza wymagane jest wspieranie się fachową literaturą, dokumentacją lub bieżącym konsultowaniem się z osobami uznawanymi za ekspertów w danej dziedzinie. Biura tłumaczeniowe zajmujące się na co dzień przekładem tekstów specjalistycznych mogą regularnie podejmować się tłumaczenia z zakresu badań ilościowych i jakościowych, umów, tekstów i opracowań, materiałów firmowych, dokumentacji technicznych, publikacji, aktów notarialnych, sprawozdań finansowych, biznesplanów, korespondencji handlowych, formularzy, dokumentów prawnych, materiałów szkoleniowych, pełnomocnictwa, baz danych czy dokumentów przetargowych.

Ze względu na to, że tłumaczenia techniczne wymagają od sporządzających je osób doskonałej i precyzyjnej wiedzy z wąskiej dziedziny nauki, biura nie mogą sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd w doborze właściwej kadry pracowników. Od tego czy przekład będzie sporządzony skrupulatnie i zgodnie ze wszystkimi normami zależy nie tylko możliwość podbijania przez zleceniodawców międzynarodowych rynków zbytu i pozyskiwanie zagranicznych kontrahentów, ale i pomyślne rozwiązywanie zawiłych kwestii prawnych, dlatego też na tłumaczach spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, ze wykonywane przez nich zadania. Niewłaściwe przełożenie chociażby instrukcji obsługi skomplikowanego urządzenia elektrycznego może pociągać za sobą katastrofalne skutki oraz zagrożenie dla zdrowia i życia odbiorców, tłumaczenia techniczne muszą być wykonywane przez osoby kompetentne i zaufane. Niejednokrotnie bowiem treści dostarczane do biur tłumaczeniowych objęte są klauzula tajności, a wszyscy, którzy mają z nimi kontakt mają obowiązek zachowania pojawiających się tam treści w tajemnicy.

rodzaje przekładów

Tłumaczenia techniczne obejmują wiele dziedzin, takich jak biznes, prawo, reklama, medycyna, informatyka, ochrona środowiska, rolnictwo, strony internetowe, dialogi filmowe, beletrystyka, filozofia, socjologia czy sztuka i muszą być poddawane stałej weryfikacji. Każdy przekład z języka obcego lub na język obcy powinien być weryfikowany nie tylko przez eksperta z danej dziedziny nauki, ale i przez rodzimych użytkowników danego języka. Dzięki temu przekład brzmi naturalnie i uzyskuje się pewność, że wszelkie niuanse czy zawiłości danego języka zostały w przekładzie uwzględnione. Weryfikacja czy ewentualne korekta jest niezbędna, dlatego też jest ona jedną z najważniejszych kwestii pojawiających się w przestrzeni każdego profesjonalnego biura tłumaczeniowego, takiego jak na przykład Edeka zajmującymi się precyzyjnymi przekładami specjalistycznymi. Aby mogły być wiarygodne i stworzone zgodnie z zachowaniem oczekiwanego kontekstu, muszą być konsultowane z ekspertami z określonych dziedzin, na przykład z lekarzami, prawnikami, informatykami czy inżynierami. Dzięki temu tłumaczenia są poprawne nie tylko pod względem językowym, ale i merytorycznym, co jest niezwykle ważne w przypadku chociażby specyfikacji maszyn.

Tłumaczony tekst ? w przypadku, kiedy jest to prospekt reklamowy czy instrukcja obsługi, zwykle powstaje z zachowaniem oryginalnej szaty graficznej czy też formatu tłumaczenia, a teksty wymagające obróbki informatycznej trafiają do działu IT. Wymaga to od biura pełnej współpracy z grafikami i specjalistami od technologii informatycznej, przez co tłumaczenia techniczne nie odbiegają od oryginalnej wersji, dostarczonej do biura przez zleceniodawcę. Jak więc widać, wyobrażenie o pracy tłumacza siedzącego w domu przy drewnianym biurku ze stertą książek znacznie odbiega od rzeczywistości. Współczesne biura translatorskie dbają o fachową obsługę swoich klientów tworząc profesjonalne i rozbudowane przedsiębiorstwa oferujące szeroki wachlarz usług nie tylko w kwestii przekładów, ale i wsparcia organizacyjnego w przypadku konferencji czy udziału w konsultacjach i przetargach branżowych. Niejednokrotnie okazuje się bowiem, że tłumacz wciela się w rolę mediatora czy moderatora, który nie tylko biernie przekłada usłyszane treści, ale i aktywnie działa na rzecz swojego klienta, pomagając mu przełamać bariery w komunikacji czy negocjacjach. Dlatego też wymaga się od niego więcej, niż jeszcze kilkanaście lat temu i stawia się mu poprzeczkę znacznie wyżej, niż mogłoby się to wydawać. Od jego prezencji i znajomości etykiety zależy bowiem właściwy przebieg spotkania biznesowego.