Organizmy i żywność modyfikowane genetycznie – wady i zalety

 

Genetycznie modyfikowana żywność czy też organizmy żywe zajmują umysły naukowców i badaczy od wielu lat. Pierwsze badania związane z genetyką w tym kontekście rozpoczęły się dość późno, bo dopiero na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Niemniej jednak był to wielki przełom w środowisku naukowym i od czasu końca poprzedniego stulecia wiele się w tym temacie zmieniło. Najprościej rzecz ujmując genetycznie modyfikowana żywność czy też genetycznie modyfikowane organizmy to elementy, które na skutek różnych działań naukowców mają zmieniony genom (materiał genetyczny zawarty w chromosomach). Wokół prac jednych naukowców powstał szereg opinii innych uczonych czy też często osób niezwiązanych bezpośrednio z badaniami GMO. Jak w każdej ważnej sprawie pojawiły się zarówno głosy poparcia, jak i głosy sprzeciwu. Warto zatem rozpatrzyć, jakie wady i zalety są związane z prowadzeniem badań nad genetycznie modyfikowaną żywnością oraz organizmami. W tym celu należy również poznać pokrótce rodzaje modyfikacji, z którymi możemy mieć do czynienia.

Modyfikacja genetyczna – rodzaje

Obecnie mówiąc o genetycznym modyfikowaniu żywności lub organizmów możemy mówić o trzech rodzajach, dzięki którym takie zmiany mogą w ogóle zachodzić. Warto wspomnieć między innymi o tak zwanych organizmach transgenicznych. Są to mianowicie takie obiekty badawcze, do których wprowadzono w laboratorium gen innego gatunku. Innym sposobem modyfikowania jest powielanie genów już zawartych w danym organizmie czy też roślinie. Dodatkowy gen odpowiedzialny na przykład za wzrost rośliny może sprawić, że ta będzie gotowa do zerwania wcześniej niż jej niemodyfikowane sąsiadki. Naukowcy modyfikując żywność czy dany organizm mogą zmieniać i stymulować aktywność określone geny, dzięki czemu w efekcie końcowym uzyskują określony cel.

Modyfikacja genetyczna – zalety

Mówiąc o modyfikacji genetycznej z pewnością można wskazać ważne zalety, którymi takie badania się charakteryzują. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że odpowiednio zmodyfikowane rośliny mogą mieć większą wartość odżywczą. Jeśli chodzi z kolei o organizmy żywe, zmiana lub dodawanie korzystnych genów mogą przyczynić się do większej produkcji mleka. W kontekście uprawianych roślin ważna staje się dzisiaj odporność na szkodniki i różnego rodzaju agrofagi. Niestety te ostatnie często zmniejszają wartość plonów lub całkowicie je niszczą. Dzięki wprowadzeniu modyfikacji odporność na atak szkodników staje się znacznie większa, a wprowadzanie chemicznych metod ochrony roślin nie jest konieczne. Rolnicy zaoszczędzają zatem czas, pieniądze oraz jednocześnie pozbywają się ryzyka związanego z chemicznym oddziaływaniem specyfików na zdrowe rośliny. W ostatnim czasie wiele mówi się również o tym, że genetycznie modyfikowane rośliny są w stanie „pochłonąć” szkodliwe substancje zawarte w ziemi uprawnej. Wszystkie wymienione plusy z pewnością są w stanie udowodnić, iż genetycznie modyfikowana żywność oraz organizmy modyfikowane genetycznie są jak najbardziej potrzebne i sprawdzone w życiu człowieka.

Modyfikacja genetyczna – wady

Wszystko ma swoje wady i zalety, dlatego w kontekście modyfikacji genetycznych warto wyważyć szalę i wspomnieć również o tych pierwszych. Najwięcej do powiedzenia w temacie mają oczywiście ekolodzy oraz różne środowiska zajmujące się naturalną florą oraz fauną. Według nich ingerencja naukowców w ekosystem może doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków i zaburzyć dotychczasowe działania w świecie przyrody. Wiele roślin może rozprzestrzeniać się za pomocą wiatru. Pyłki przenoszone z miejsca na miejsce nie mogą być kontrolowane przez naukowców, a więc istnieje ryzyko, iż dojdzie do tak zwanego skażenia genetycznego. Innymi słowy wspomniane skażenie wystąpi zawsze, gdy genetycznie modyfikowana roślina przeniesie się poza obszar uprawy w inne, niechciane przez daną organizację czy osobę miejsce.

Istnieje zatem kilka stanowisk dotyczących oceny prac związanych z genetycznie modyfikowaną żywnością oraz organizmami. Spośród nich można wskazać dwa skrajne, w skład których wchodzą osoby zgadzające się na dalsze badania oraz osoby upatrujące w tych ostatnich zagłady naturalnego ekosystemu. Wydaje się jednak, że na chwilę obecną genetyczna modyfikacja przynosi raczej plusy, aniżeli minusy. Odpowiednio przeprowadzane badania oraz wiedza naukowców są kluczem do tego, by rozwijać się w dobrym kierunku. Z pewnością kolejne dekady pokażą efekty prowadzonych badań oraz obserwacji.